משולב מחט רולר Bearing (NKX, NX, NKIA, NKIB, NKXR, ZARN, ZARF)