מחט רולר מכלוב מכלולים (K, K ... ZW, K..D, K ... ZWD)